Üzletszabályzat


A vásárlástól való elállás

Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg:
A vásárló, a termék átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Írásban, pl. emailben történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.
Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv 5. §).

Ha a vásárló már megkapta a terméksorszámot de még nem regisztrálta (aktiválta) a vásárolt modult, akkor elállhat a vásárlástól, pénzvisszatérítés kérhet. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
Ha a vásárló már megkapta a terméksorszámot és már regisztrálta (aktiválta) a vásárolt modult, akkor már nem állhat el a vásárlástól, pénzvisszatérítés nem adható. A vásárló köteles meggyőződni arról, hogy a vásárolni kívánt modul megfelel az igényeinek. Ha nem biztos benne, vagy több információra lenne szüksége a terméktámogatási oldalon felveheti velünk a kapcsolatot és segítünk.

Adatvédelmi nyilatkozat

Elkötelezett vagyunk az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A Honlap meghatározott részeihez való hozzáférés az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött.

A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. telefonszám) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele.

Cégünk nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. Cégünk, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

Az Öntől származó adatokat csak általános célokra használjuk fel, mint a szolgáltatásaink színvonalának javítása, az Önnel való kapcsolattartás, és az általunk szolgáltatott tartalmak testreszabása. Vizsgáljuk felhasználóink magatartásából kirajzolódó trendeket, hogy a felhasználói élményt fokozzuk.

A regisztrációnál megadott email címre küldjük a megrendelés utáni vásárlási információkat és a vásárlás utáni regisztrálási információkat. Ez a szolgáltatás nem mondható le, az adott vásárlási folyamathoz tartoznak.
A legelső regisztráció egyben hírlevél feliratkozásnak is minősül, az email címre időnként küldhetünk hírleveleket, akcióról szóló tájékoztatókat. Ez a szolgáltatás lemondható minden kiküldött hírlevél alján található leiratkozási link segítségével.

Biztonság

Cégünk elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.
Felhasználói fiókja és jelszava biztonságáért viszont Ön a felelős!

Felelősség

Cégünk nem vállal felelősséget a Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért.